Tuesday, June 26, 2007

Initial Postgres Setup for Ubuntu

After installing postgresql, here are the first few things I usually do. I'm usually running Ubuntu, but these would be necessary for any postgres install.

 1. Create database users
  $ sudo su - postgres        # become the postgres user
  $ createuser -P lance       # I'm usually a super user
  $ exit                      # exit out of the postgres user
  $ createuser account1 ...   # Create the standard accounts

 2. Setup conf files
  $ sudo vi /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf
  $ sudo vi /etc/postgresql/8.2/main/postgresql.conf

 3. Move Data to separate partition (/data)
  $ sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 stop
  $ sudo mv /var/lib/postgresql/8.2 /data/postgresql/8.2
  $ sudo ln -fs /data/postgresql/8.2/main /etc/postgresql/8.2/main/pgdata
  $ sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 start

 4. Setup admin pack
  $ sudo -u postgres psql < /usr/share/postgresql/8.2/contrib/adminpack.sql

1 comment:

Unknown said...

lão, Trần Đào trưởng lão cùng với ba trăm người của đội hộ vệ Kim Long đều lo lắng không thôi cho hắn.

- Bao vây, động thủ.

Đoan Mộc Lưu Quang nói với ba hắc ám tử sĩ, trong ánh mắt hiện ra một vẻ lạnh lẽo.

- Vâng.dongtam
game mu
cho thue phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ

Ba người hắc ám tử sĩ liền tuân lệnh, Phong Lôi Sí của bọn chúng liền rung lên, trong nháy mắt đã đánh về phía Nhạc Thành, thân ảnh hư không tan biến ở trên bầu trời.

Những hắc ám tử sĩ này chẳng qua là bán khôi lỗi mà thôi, còn có một chút thần trí, so với khôi lỗi toàn bộ thì hơi khó đối phó, lại thêm thực lực khủng bố khó có thể chống lại được.

Nhìn thấy ba người hắc ám tử sĩ biến mất ở trên bầu trời, khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó cũng không có động tác gì khác.